Mediation

Frankfort mediation

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen samen proberen een oplossing voor het geschil of conflict te vinden, onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. De mediator stimuleert en begeleidt de partijen daarbij en bewaakt het proces.

Bij mediation staan vrijwilligheid, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid en autonomie van de partijen centraal. Onder leiding van de mediator gaan partijen op zoek naar een oplossing waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van ieder van hen.

Heeft u een geschil of conflict en overweegt u mediation om tot een oplossing te komen? Vraag een vrijblijvend advies gesprek aan.

Voordelen van mediation

Relatie behouden

Zo min mogelijk beschadiging van de relatie tussen partijen waardoor u samen verder kunt, bijvoorbeeld als aandeelhouders, collega’s of als werkgever en werknemer.

Samenwerken

Doordat de partijen samen tot een oplossing komen, behouden zij hun autonomie en is het waarschijnlijker dat de uitkomst werkelijk gedragen wordt.

Tijdsbesparing

Minder tijdrovend dan een juridische procedure, meestal bestaat het traject uit 3 tot 5 gesprekken in een periode van 2 à 3 maanden.

Kosten besparing

Mediation is voordeliger omdat er geen griffierechten en uitgebreide stukkenwisseling door advocaten bij komt kijken.

Over mij

Ramon Frankfort (1969) is zakelijk mediator. Hij legt zich in het bijzonder toe op zakelijke geschillen: samenwerkingsgeschillen tussen aandeelhouders, vennoten, bestuurders of tussen verschillende organen binnen de organisatie en geschillen tussen organisaties, zoals tussen afnemer en leverancier of concurrenten.

Behalve mediator is Ramon advocaat, sinds 1996. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en insolventierecht. Als advocaat adviseert en procedeert hij over ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij begeleidt ondernemingen bij private equity & venture capital transacties, overnames en herstructurering. Cliënten komen uit alle geledingen van het bedrijfsleven, met een accent op industrie, handel en nieuwe media.

Daarnaast wordt hij regelmatig door de rechtbank aangesteld tot curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling. Begin 2021 heeft hij de specialisatieopleiding tot herstructureringsdeskundige in het kader van de WHOA gevolgd.

Hoe werkt mediation

1.

Intake

Het eerste contact met de mediator vindt meestal telefonisch of per e-mail plaats door één van beide partijen. Hierna neemt de mediator contact op met de andere partij om na te gaan of deze akkoord gaat met een mediationtraject onder zijn leiding. Meestal spreekt de mediator er in dit stadium tijdens het eerste contact nog niet uitvoerig over het geschil. Dit komt aan de orde tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst.

2.

START VAN DE EERSTE BIJEENKOMST

Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst legt de mediator de betrokken partijen uit wat mediation is en hoe het mediationtraject in zijn werk gaat. Ook staat de zogenaamde mediationovereenkomst op de agenda, waarin een aantal spelregels staan waaraan beide partijen zich moeten houden.

In deze overeenkomst is bijvoorbeeld opgenomen dat de mediation op basis van vrijwilligheid plaatsvindt en op elk moment door beide partijen beëindigd kan worden. Ook staan er afspraken in over strikte geheimhouding ten aanzien van zaken die tijdens de mediation besproken worden.

De mediation gaat van start zodra beide partijen de overeenkomst ondertekend hebben.

3.

HET MEDIATIONGESPREK

Tijdens het mediationgesprek krijgen beide partijen de gelegenheid om hun verhaal te doen. Indien nodig stelt de mediator vragen om meer feiten en omstandigheden op tafel te krijgen. Door speciale gesprekstechnieken stuurt de mediator het gesprek na verloop van tijd van het verleden (het conflict) naar de toekomst (de oplossing).

4.

DE ONDERHANDELINGSFASE

Na één of meer mediationgesprekken breekt de onderhandelingsfase aan. Het doel is om te bepalen welke oplossingen er zijn en welke voorwaarden belangrijk zijn voor beide partijen. Soms worden de gesprekken even geschorst voor separaat overleg met de mediator of juridische adviseurs (caucus).

5.

DE AFRONDINGSFASE

Als de onderhandelingen leiden tot een voor alle partijen acceptabele oplossing, worden deze oplossing en de daaraan verbonden voorwaarden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Niet elke mediation kan succesvol worden afgerond. Als de betrokken partijen er niet met elkaar uitkomen, zal de mediation door de mediator of door één van beide partijen worden beëindigd. In veel gevallen wordt hierna een juridische procedure bij de rechter gevoerd om alsnog tot een beslechting van het geschil te komen.

Vraag vrijblijvend advies aan

14 + 4 =

Direct antwoord op uw vraag?
Neem contact op met +31 (0)6 - 129 20 677.